See other templatesSee other templates

Over 40 parameters to pick up


تنظیم پارامترها بدون هیچ اشتباه و سردرگمی

اغلب پارامترها طوری طراحی شده اند که به سادگی می توانید بدون هیچ سردر گمی از اینکه کدام مقدار را تعریف کنید، گزینه ای را انتخاب کنید. همه پارامترها دارای متن توضیحی هستند که برای درک ساده تر تعبیه شده اند.

Parameters to control layout dimensions
پارامترهایی برای کنترل ابعاد طرح بندی

Parameters to control colors & styles
پارامترهایی برای کنترل رنگ ها و سبک ها

سازگاری

Joomla! 2.5 - Get more

JSN Force در دو نسخه مجزای سازگار با جوملا! 2.5 و جوملا! 3.0 منتشر شده است.

بسته نصبی هر دو نسخه را می توانید از بخش کاربری دانلود کنید.

برو بالا